neděle 16. května 2021

Osobní úložiště, 2021, dřevo, sádra, beton, 230x100x20cm / Personal Storage, 2021, wood, plaster, concrete, 230x100x20cm